'Ik leer anders'

De training 'ik leer anders' voor kinderen die visueel ingesteld zijn, wordt aangeboden binnen de therapeutische setting. Op die manier kan het kind meer de eigen sterkte kanten ontdekken en deze autonoom inzetten.'Goed in je vel zitten' wordt daarvoor als voorwaarde gezien. De kindertherapie wordt vaak (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve hulpverlening). Informeert u hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Hoe werkt het
Ouders komen voor een intakegesprek. Daarvoor vullen zij eerst het vragenformulier voor integratieve kindertherapie in. In het intakegesprek komt uitgebreid aan de orde wat er zo moeilijk voor het kind is. Wat er al gedaan is en wat daarvan de resultaten waren. Niet alleen de schoolresultaten komen aan de orde. Ook hoe het kind in zijn of haar vel zit wordt meegenomen. 'Je goed en capabel voelen' is immers een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Ouders krijgen informatie over beelddenken, over 'ik leer anders' en wat er zoal bij het beelddenken kom kijken.

Als ouders denken dat het programma bij hun kind past, wordt een afspraak gemaakt voor vijf sessies met het kind. Dan wordt gewerkt aan het zelfbeeld, beelddenken als kwaliteit en kracht, het programma van 'ik leer anders'. Het kind kan zelf inbreng doen voor dat wat het wil verbeteren. De therapie is er voornamelijk op gericht om zich goed te voelen en om de eigenschappen van het beelddenken eigen te maken en deze te kunnen inzetten binnen de verbale onderwijsmethodes. Na de vijf sessies wordt in overleg met ouders bepaald of de doelen behaald zijn.

Leerproblemen bij dyslexie, ADHD of andere beelddenkers
Sommige kinderen zijn visueel ingesteld. Zij worden ook wel beelddenkers genoemd. Denken in beelden is een talent, dat vaak niet wordt gebruikt door het kind. Onderwijs wordt namelijk niet visueel aangeboden maar via het gehoor (auditief, beredenerend). Daardoor sluit het onderwijs niet goed aan bij de denk- en leerwijze van deze kinderen. Kinderen met dyslexie of ADHD met een leerachterstand blijken vaak in beelden te denken. Bijles helpt dan onvoldoende. Met bijles krijgen de kinderen nog meer informatie op een voor hen 'foute' wijze aangeboden. Het programma is voor leerlingen die problemen hebben met:

 • Taal: spellen, lezen
 • Rekenen: tafels, plus- en minsommen
 • Onthouden van informatie
 • Concentratie: snel afgeleid
 • Organisatie en/of klokkijken

Het doel van het programma is niet het leren rekenen en spellen. Het doel is het weer gebruiken van een heel super sterke eigenschap van je kind: in beelden denken, visueel leren. Naast de technieken wordt ook de emotionele kan van beelddenken behandeld. Kinderen zijn vaak gevoelig maar ook kan er al sprake zijn van een laag zelfbeeld (het lukt maar niet) of faalangst. De visie is dat het kind weer lekker in zijn vel zit en de eigenschappen van het beelddenken juist als vaardigheid, kracht en talent ervaart en dus inzet.

De sessies
Tijdens de sessies wordt geleerd deze techniek van het leren zelf toe te passen. Uw kind leert om informatie visueel te gaan verwerken. Maar bovenal krijgt uw kind inzicht in zichzelf en de eigen krachtige kwaliteiten. Binnen de therapeutische setting wordt het programma 'ik leer anders' ook hier op eigen unieke wijze en momenten aangeboden. Het kind bepaalt daaromheen voor een groot deel zelf de inhoud van de therapie. Het weet immers zelf het beste wat er zo lastig is

Aan de orde komen:

 • Het zoeken en in gaan zetten van de eigen kwaliteiten
 • Werken aan de emotionele belemmeringen en mogelijkheden
 • Basisinformatie leren via beelddenken
 • Informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
 • Alfabet en woorden (dictee)
 • Cijferveld, tafels en automatiseren van de sommen
 • Klokkijken
 • Dat wat het kind wil veranderen (vwb school of de eigen klachten en oplossingen)

 

Bekijk het informatiefilmpje van Agnes Oosterveen over 'ik leer anders'

 

Meer informatie:
Op de website van 'ik leer anders' vindt u nog meer informatie over 'ik leer anders' en over beelddenken.
naar de website