Begeleiding

 

Wanneer begeleiding?
Soms zijn de gewone dingen niet zo gewoon. Kinderen met bijzondere eigenschappen kunnen nog wel eens begeleiding nodig hebben om mee te kunnen komen in de dagelijkse activiteiten. Vaak gaat het dan om gedrag wat gewenst is, maar wat hen maar niet lukt. De beperkingen van het kind met bijvoorbeeld AD(H)D of ASS maken dat vaak complex. Bovendien is er ook de emotionele problematiek. Omdat deze kinderen niet vanzelf over de vaardigheden lijken te kunnen beschikken kan begeleiding, naast de opvoeding, wellicht een steentje bijdragen.

 

Waar kan begeleiding op gericht zijn?
Begeleiding van een kind kan gericht zijn op een heel specifiek doel. Te denken valt aan het maken van vriendjes (contact maken, houden), zelfstandigheid en zelfredzaamheid of een plaats durven nemen in een groep. Maar ook beheersing van emoties kan een doel zijn. Vaak zitten frustraties, angsten of een laag zelfbeeld in de weg om zich verder te kunnen ontwikkelen gelijk aan de leeftijdsgenoten. Begeleiding kan, net als therapie, dus een heel eigen, op de persoon gericht, doel hebben. Het is ook mogelijk om begeleiding voor langere termijn te geven, waarbij steeds wordt gekeken wat het kind op dat moment nodig heeft. Grotere doelen, voor langere termijn, worden klein gemaakt zodat het kind ook kleine stappen kan zetten als dat nodig is. Alles is afgestemd op het kind.

 

Ervaring en inzicht
Bij BinnensteBuiten kunt u rekenen op veel ervaring op het gebied van ADHD, ASS, Emotionele / angst stoornissen of bijvoorbeeld Selectief Mutisme. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak heeft de begeleider van uw kind (Janine Scherpenberg) ervaring. Bovendien is de therapeutische kennis en ervaring mooi meegenomen bij de begeleiding.

 

Kosten
Voor informatie over de kosten voor begeleiding van uw kind kunt u contact opnemen met Janine Scherpenberg. Kosten voor begeleiding kunnen eventueel uit PGB vergoed worden. BinnensteBuiten heeft ervaring met PGB en bespreekt, naast de doelen, graag met u wat binnen de besteding van het PGB de mogelijkheden zijn voor begeleiding. Wanneer u gebruik maakt van PGB kunt u het ingevulde zorgcontract bij intake meenemen.

.