Integratieve Kindertherapie

 

Wat is integratieve kindertherapie?
Binnen de integratieve psychotherapie staat het kind centraal. De therapeut richt zich ook op de binnenwereld, relaties in en buiten het gezin en het lichaam van het kind. De therapie gaat niet uit van één specifieke methode (zoals gedragstherapie of psychodynamische therapie). Juist met een ge´ntegreerde aanpak kan de therapeut de methode kiezen die het beste bij het kind past. Wil het kind praten dan wordt er gepraat. Als het kind liever speelt, dan wordt er gespeeld. Er wordt niet alleen gekeken naar het specifieke deel, bijvoorbeeld gedrag, waar het kind een probleem mee heeft. Zo heeft elk kind zijn eigen unieke oplossing. De integratieve kindertherapie is kortdurend. Dat is voor kinderen van groot belang. Het kind kan beter de volgende levensfase in zonder onopgeloste problemen. Bovendien, het scheelt veel tijd en kosten.

 

Waarom Integratieve Kindertherapie?
De integratieve kindertherapie is er op gericht om het symptoom, maar ook de onderliggende oorzaak ervan aan te pakken. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het kind de oplossing zelf kan vinden. Het kind weet zelf het beste hoe zijn of haar probleem kan worden opgelost. De therapeut zet het proces van het vinden van die oplossing in gang. De therapie is gericht op de ingebrachte vraag. Andere problemen worden niet in de therapie meegenomen. Er wordt dus doelgericht gewerkt met het kind. Het kind staat centraal. De therapie is voor het kind op maat gemaakt. Elke behandeling is dus uniek. Omdat de therapie kortdurend is kan het kind zonder problemen de volgende levensfase in.

 

Uitgangspunten
Ik ga er in de therapie vanuit dat het kind het beste zijn eigen oplossing kan vinden. Het kind weet zelf het beste wat de juiste oplossing voor het probleem is. Dat is vaak nog onbewust. Ik probeer naar buiten te halen wat van binnen al aanwezig is. Ik leer het kind met zijn of haar probleem om te gaan. Het kind leert zelf oplossingen te vinden. Vooral tijdens de eerste sessies is het doel om de zgn. ik-sterkte van het kind te vergroten. De therapie zet uw kind steviger in zijn schoenen. Er wordt met veel respect voor het kind gewerkt. Het kind bepaalt aan welk probleem gewerkt wordt. Want het kind weet wat het beste voor hem is. Tussen het kind en mij is er sprake van een gelijkwaardige relatie. Alleen zo kan ik het kind begrijpen. En alleen zo voelt het kind zich vrij om zich te laten zien. De rechten van het kind staan altijd voorop. Ouders worden bij de therapie betrokken.

 

Rechten van het kind
Uitgangspunt van de therapie vormen de rechten van het kind zoals vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van het Kind op de 14e algemene vergadering van de Verenigde Naties. De verkorte versie luidt als volgt:

  1. Het kind moet alle in deze verklaring genoemde rechten genieten
  2. Het kind moet bescherming genieten en zich kunnen ontwikkelen in vrijheid en waardigheid
  3. Het kind moet van zijn geboorte af recht hebben op een naam en een nationaliteit
  4. Het kind heeft er recht op om in gezondheid op te groeien
  5. Het achtergestelde kind heeft recht op speciale behandeling
  6. Het kind heeft recht op liefde en begrip
  7. De belangen van het kind behoren het leidend beginsel te zijn van hen, die voor opvoeding en leiding verantwoordelijk zijn
  8. Het kind behoort te allen tijde tot de eersten, die recht hebben op hulp en bescherming. 9. Het kind moet beschermd worden tegen alle vormen van verwaarlozing
  9. Het kind dient te worden grootgebracht in een geest van begrip, verdraagzaamheid onder de volken, vrede en wereldbroederschap.