Kosten en vergoedingen

 

Tarieven en voorwaarden

Integratieve Kindertherapie

  • Intake- en oudergesprek (60 minuten): 75 euro
  • Sessie met het kind (60 minuten): 75 euro
    (deze kosten zijn inclusief voorbereiding en nawerk)
  • Verslagen (bijvoorbeeld voor school): in overleg
  • Factuur per sessie
  • Wanneer de therapie niet vergoed wordt vanuit uw verzekering, geldt voor u een aangepast tarief. De sessies zijn dan 40 euro per sessie!

Therapie en 'Ik leer anders'

  • De kosten per sessie zijn gelijk aan die van de therapie

Facturen dienen binnen twee weken te worden voldaan. Het bedrag kan men overmaken op ING-rekening 5063264 (t.n.v. J. Scherpenberg-Kruse).
Vermeldt u dan de naam van uw kind, het factuurnummer en de datum van de betreffende sessie.