Het verloop van de therapie

 

Gesprekken met de ouders / verzorgers van het kind
Na ons eerste telefonische contact vult u het vragenformulier in. Dit formulier ontvang ik graag drie dagen voor ons eerste gesprek, het intakegesprek. In dit gesprek vertelt u mij over uw ervaringen met uw kind en de klacht. Met de informatie uit dit gesprek kan ik met uw kind aan de slag. Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders / verzorgers. Als wij allebei vinden dat uw kind bij mij terecht kan met zijn of haar probleem, volgen vijf sessies met uw kind. Na deze vijf sessies volgt een oudergesprek waarin ik mijn ervaringen vertel. We bespreken waar de verdere behandeling uit zal bestaan. Tevens bespreek ik met u hoe u het proces van het kind kunt ondersteunen.

 

De sessies met uw kind
Na het intakegesprek volgen vijf sessies met uw kind. De eerste sessies zullen met name gericht zijn op het verkrijgen van een goed contact met het kind. Het kind moet zich immers bij mij vertrouwd gaan voelen. Tijdens deze sessies probeer ik het probleem van het kind in beeld te krijgen. Tevens zoek ik naar zijn of haar zgn. interne hulpbronnen. Welke oplossingen heeft uw kind al van binnen? Ik onderzoek hoe uw kind het probleem ervaart. De volle aandacht voor het kind werkt meestal al zeer positief voor uw kind. Daardoor kunnen we ook al een beetje aan de ik-sterkte gaan werken. Tijdens de sessie ga ik met het kind spelen, praten, tekenen. We gaan doen wat het kind wil doen. Mijn bevindingen bespreek ik met u in het oudergesprek. Als u akkoord gaat met de gekozen behandeling volgt het aantal sessies die nodig zijn voor uw kind.

 

Vertrouwelijk
De informatie uit het intakegesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Dat geldt ook voor de gegevens die u op het vragenformulier invult De sessies met uw kind worden eventueel op video opgenomen. De video-opnamen dienen als mijn aantekeningen. Uiteraard wordt het materiaal ook vertrouwelijk behandeld. Het videomateriaal is mijn eigendom. Alles wat uw kind aan mij vertelt tijdens de sessies is vertrouwelijk. In de oudergesprekken vertel ik u over de voortang van de therapie, niet over de inhoud.

 

De praktijk

De therapie vindt plaats in een heel gezellige ruimte in huiselijke sfeer. Uw kind zal zich hier helemaal thuisvoelen. Je vindt er van allerlei speelgoed. Zwaarden, verkleedkleren, klei, tekenmaterialen, knuffels, spelletjes, boeken enz. Uw kind kan helemaal zelf bepalen wat hij of zij gaat doen. BinnensteBuiten is gevestigd in Literatuurwijk in Almere. Ik beschik niet over een wachtruimte. U brengt uw kind voor de therapie en haalt het na een uur weer bij mij op. De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag, op afspraak.